ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ

Συρραπτικές μηχανές , ανταλλακτικά σύρματα , αποσσυραπτικά.

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ